Tragédie MI24V
cílová plocha Jordán - 18.11.1992

Kapitán vrtulníku: kpt. Ing. Pecha Eduard
Pilot operátor: por. Ing. Chmelan Vladimír
Palubní technik: ppor. Pobořil Zdeněk

Předletový průzkum počasí:
provedl řídící létání pplk. Čajka a zjistil nevyhovující podmínky v prostoru střelnice (sněhové přeháňky, dohlednost 1,5 - 3 km, vrcholky kopců v oblacích). Velitel pluku pplk. Jogl vzhledem ke zlepšujícímu se počasí rozhodl o opakovaném průzkumu počasí (provedl osobně) a rozhodl o zahájení letové akce. Letecká povětrnostní služba, povětrnostní středisko 3.dPVO vydalo v 09:20 SEČ výstrahu č. 317 (instabilita atmosféry, proměnlivost chodu nepříznivých povětrnostních jevů).

pomníček pomníček pomníček

Dozorčí synoptik:
8/8 500-800m, v přeháňkách 300m, dohlednost 10km, v přeháňkách 1-3km, Jince: 8/8 300-500m, v přeháňkách 100-300m, vítr jihozápad, 7-10m/s, Jince 15 m/s, námraza, mírná turbulence, sněhové přeháňky. Závěr dozorčího synoptika: bez střeleb.

Expertiza trosek:
příčinou poškození ocasního nosníku bylo střetnutí listů nosného rotoru s ocasním nosníkem v průběhu prudkého manévru. K dolomení ocasního nosníku došlo ve fázi letu, kdy končí záznam SARPP.

mapa letu

Soudně lékařská expertiza:
mnohočetná poranění všech členů osádky. Smrt nastala při dopadu na zem. Na těla v prvním intervalu působilo násilí zepředu, zespoda a z levé strany. Ve druhém intervalu při současném borcení kabin násilí působilo ze stran a zepředu o výrazně vyšší intenzitě (především na hlavy). Na palubního technika působilo mohutné tupé násilí (zmáčknutí ze stran). Mrtvoly vykazovaly intenzivní termické změny (ohoření až zuhelnatění). V průběhu požáru nikdo z osádky nežil. U kapitána vrtulníku a palubního technika před smrtí došlo ke krátkodobé aktivaci energetického metabolizmu z důvodu intenzivního prožívání negativní psychické emoce těsně před smrtí (palubní technik reagoval intenzivněji). U pilota operátora zátěžová aktivace energetického metabolizmu ve svalech po delší dobu až při vzniku nebezpečné situace. Tkáně bez obsahu etylalkoholu a těkavých frakcí chemických kapalin.

Trať letu:
Líně - Mýto, Komárov - Hrachoviště (V Komárova) a kursem 210 st. k cíli. Po odpalu odval doleva na opakování steče nebo odval doprava domů do Líní.

Průběh letu:
v 11:46 startuje velitel pluku pplk. Jogl na opakovaný zálet počasí a vysazení řídícího střeleb na střelnici. Řídícímu létání pplk. Čajkovi oznámil, že může osádky poslat do vrtulníků. Vrcholky kopců byly ještě v oblacích. Celková pokrytost 6-8/8. Při příletu k letišti navázal spojení s kpt. Pechou a dal mu pokyn: "V případě, že by tam ještě byly ty kopce v oblacích, tak po vyhodnocení dáš řídícímu a 15 minut byste maximálně vyčkávali ve vyčkávacím, pak by to mělo vyhovovat." Pecha startuje ve 12:25. Ve 12:36 je před vyčkávacím. Ohlásil spodní základnu po trati 500-600 m a dohlednost 10-l5 km. Po přechodu na kanál řídícího střeleb (TAXATOR) dostal pokyn od řídícího střeleb: "pokračujte ke mně, zvýšenou pozornost, tady v prostoru Hejláku vidím, že jsou nízké mraky, prolétněte mi to a pokud by to šlo, půjde další, pokud to nebude vyhovovat, vrátíte se." Pecha potvrdil a hlásil: "mám Hrachoviště, pokračuji k vám, vlevo ty kopce pravděpodobně jsou v tom, ty tam seděj." Let na bojovém rychlostí 200-220 km/h, výška 400m QFE letiště Líně. Ve 12:38 řídící střeleb: "zvýšenou pozornost tady, potom od betonu na cílovou plochu je to v pořádku." Pecha ohlásil, že na výšce 520m QFE letiště Líně to nepůjde: "na 520 Emila to nepůjde - zatím." Řídící střeleb: "je to jasný, povoluji na 30 m nad terénem, zvýšenou pozornost, turbulence a ty nízký mraky." Pecha ve 12:40 potvrdil a oznámil zteč cvičně. Řídící střeleb: "správně, cvičně." Ve 12:40:20 Pecha: "za betonem lze rozeznat ten bunkr, ale chodí sem takový ty nízký straty." Řídící střeleb: "pokud vám to nevyhovuje, proveďte návrat na základnu." Pecha: "rozumím, zatím pokračuji." Řídící střeleb: "správně, já vás vidím." Ve 12:40:48 Pecha: "Taxatore ale do leva na odval to nepůjde. " Bylo to asi 500 m před terči. Řídící střeleb: "tak okruhem doprava jděte. " Řídící střeleb neviděl, že by vrtulník začal zatáčet vpravo. Ve 12:41:00 Pecha: "jsem v tom, stoupu nahoru a půjdu ARK 0." Řídící střeleb: "správně, intenzivně stoupejte na 11, potom mi ohlašte." Pecha: "rozumím a nejde to." 36 sekund bez korespondence. Ve 12:41:43 Pecha s výrazně vystupňovaným napětím: "Taxatore jsme v prdeli!" Řídící střeleb: "jak to ?" Po 6 sekundách Pecha: "nezvyklá poloha" a od té doby bylo zaklíčováno. Řídící střeleb: "to snad ne, tak srovnejte to!" Po 5 sekundách poslední korespondence Pechy: "jdeme po hlavě dolů!" Po 45 sec. volá řídící střeleb Pechu ale bez odezvy. Dopad asi 300 m od řídícího střelby nebyl zaregistrován. Před vlétnutím do oblačnosti rychlost 220 km/h, výška 400 m QFE letiště Líně. 80 sekund před přerušením záznamu přechází vrtulník do pravého náklonu 10°, po 5 sekundách je srovnán a následně během 13 sekund přechází do levého náklonu 40° s podélným sklonem 17°. Kolektiv 10-11°, rychlost klesá na 140 km/h a znovu během 7 sekund narůstá na 200 km/h. Potom pilot rovná náklon až na 2° vlevo a současně přitahuje až na + 20°, + 38° s náklonem vlevo 10-13°. Rychlost klesá během 13 sekund na nulu, vrtulník stoupá (během 33 sekund nárůst výšky 350 m). Následuje prudké sklápění přídě na 45° dolů s náklonem 60° vpravo a otáčením. Pilot s nulovou rychlostí srovnává náklon na 6° vpravo, intenzivně přitahuje za 5 sekund vrtulník opět do + 4°. V této chvíli dochází k prvním nárazům nosného rotoru do koncového nosníku. Během 30 sekund dochází k oddělení zadní části ocasního nosníku od trupu. Vrtulník padá zcela neovladatelný, během intenzivního otáčení a prudkých změn náklonu a sklonu vznikají extrémní setrvačné síly, které způsobují zranění osádce a neumožňují nouzové opuštění.

Příčiny katastrofy:
Bezprostřední: pád do nezvyklé polohy po vlétnutí do oblačnosti.
Hlavní: nezvládnutí pilotáže kapitánem vrtulníku.
Spolupůsobící: nízká rozlétanost kapitána vrtulníku a přecenění schopnosti plnit let v těchto podmínkách. Nedodržení povětrnostních minim velitelem pluku, řídícím létání a řídícím střelby.

Stav na místě dopadu vrtulníku:
vrtulník ležel na pravém boku bez rotorových listů a zadního nosníku, ocasní vrtulky a hořel. Následkem hoření vybuchovaly náboje. Požár byl hašen požárním vozidlem. Kapitán vrtulníku seděl v sedačce, ustrojen v padákovém postroji, připoután k sedadlu popruhy, smrtelně zraněn. Pilot operátor seděl v sedačce, ustrojen v padákovém postroji, připoután k sedadlu popruhy, smrtelně zraněn. Palubní technik slisovaný v plechových troskách, identifikované jeho ruce, smrtelně zraněn. Osádka se nepokusila použít záchranné prostředky.

Souřadnice dopadu vrtulníku:
13° 51´ 00" východní délky, 49° 43' 15" severní šířky
Na místě katastrofy vznikl mělký kráter 11 m dlouhý ve směru kurzu 060° a široký 7 m. Maximální hloubka 2 m. Trosky rozhozeny do vzdálenosti 330 m v kurzu 060° před dopadem vrtulníku v šířce pruhu l60 m vlevo a l00 m vpravo od tohoto kurzu. Les vzdálen od místa dopadu min. 2 m a max. 20 m.

Škoda na leteckém materiálu:
23. 368. 943,-

dig. záznam komunikace .mp3


Přepis korespondence od vlétnutí do oblačnosti:
12:41:00 647 - Taxatore jsem v tom, stoupu nahoru a půjdu ARK 0
12:41:03 Tax - Správně, intenzivně stoupejte na 11, potom mi ohlašte
12:41:07 647 - Rozumím a nejde to
   a Taxatore 626 vyčkávací k vám?
   626 - zůstávejte ve vyčkávacím
   626
   a Taxatore 639 mám Hrachoviště a zůstávám taky tady na místě
   správně
   613 - já start
   613 - pětkou
   jakou máte polohu?
   po druhé zatáčce severního okruhu
   rozumím, pokračujte do zony 4, u Taxatora to zatím nevyhovuje
   613
12:41:43 647 - A Taxatore jsme v prdeli
12:41:48 Tax - Jak to?
   délka 2 na ose 134
12:41:55 647 - Nezvyklá poloha (od této chvíle zaklíčováno)
12:41:58 Tax - To snad ne, tak srovnejte tu mašinu (v zaklíčování)
12:42:05 647 - Jdeme po hlavě dolů

647
647 já Taxator

  zdroj: www.vrtulnik.cz    

Grafický návrh, úprava a obsah všech stránek, není-li uvedeno jinak, copyright © 1998 Josef Cink. Všechna práva vyhrazena.