Digitální druhy provozu
RTTY, AMTOR, PACTOR, PACKET, SSTV, FAX

 

Pomocí osobních počítačů a zaváděním digitálních technologií, radioamatéři stále více a více věnují pozornost těmto novým a velmi zajímavým přenosovým systémům, zvláště pak na VHF a UHF amatérských pásmech. Signály na těchto pásmech se šíří na velké vzdálenosti, ale systém převaděčů (nódů) umožní zvětšení vzdáleností a tím i možností zapojení velkého okruhu stanic. Relace obsahují cirkulace informací, nejen informace o šíření, technické novinky apod., ale můžete se setkta s mnoha náměty, které nemají nic společného s amatérskou službou. Data mohou být ukládána do pamětí, a kdokoliv z účastníků, majíc k tomu právo, si je může číst.

PACKET RADIO - PR

Dalším, dnes i u nás velmi rozšířeným druhem provozu, je PACKET RADIO - PR. Jedná se o velmi efektivní způsob přenosu - vysílání a přijímání informací, zadávaných do počítaře. Informace zpracované programem jsou přes interface, zajišťující propojení počítače a vysílače nebo přijímače a počítače, vyslány k adresátovi. Při komunikaci se používá PACKET sítí tvořených speciálními převaděči (říkáme jim nódy), které mezi sebou komunikují pomocí tzv. linek a zprostředkovávají předání informace. Tyto sítě jsou obdobou počítačových sítí (Internet), pracuje pouze nižší rychlostí (mají tudíž i menší přenosovou kapacitu). Vlastní přenos se děje pomocí bloků, nazývaných frame-rámečky. Tyto obsahují dílem vlastní sdělovanou informaci, dílem řídící informace k uskutečnění přenosu. Kvalita tohoto přenosu spočívá skutečnosti, že každý rámeček je při přenosu potvrzen, než se předá dál. Pokus se opakuje, pokud správnost obsahu přijímaná stanice nepotvrdí.
Vynikající vlastností komunikace v sítích PR je možnost ukládání informací do BBS (Bulletin Board System). Je to elektronická poštovní schránka, do které se ukládají sdělení pro určené adresáty. Zprávy může ukládat a číst každý uživatel sítě. Sdělení určená konkrétnímu adresátu může číst pouze adresát, obecné zprávy jsou určené určitému okruhu uživatelů.
Ve vybavení stanice pro provoz PR mimo počítač a TCVR (radiostanice) potřebujeme interface - modem, TNC, který je dnes vyráběn i jako multifunkční. Multifunkční TNC umožňuje provoz více digi módy, nekdy i TV, vlastní Mailbox, atd. Nejjednodušší řešení pro provoz PR je speciální modem BAYCOM - je určen pouze pro provoz na VKV.
V naší republice postupně vznikla a je provozována siť PR. Je napojena na PR sítě okolních států a tak zajišťuje průchodnost zpráv a kontaktů po celé Evropě a mezi kontinenty. Síť nódů PR umožňuje praktickou dostupnost ze všech lokalit naší republiky. Nutno brát v úvahu, že síť je stále ve výstavbě a její počátek se datuje do roku 1990, kdy byl PR provoz povolen. Jedná se o poměrně náročné vybavení stanic technikou. Její provozování a udržování je nákladné. Vše potřebné s provozem nódů si radioamatéři zajišťují sami, ve svém volném čase, který k tomu účelu obětují. Další rozvoj, spolehlivost a dostupnost PR sítě je odvislá právě od dobrovolné práce nadšených jednotlivců a kolektivů. Finanční krytí částečně zajišťují sponzoři, kterých je vždy nedostatek. Poměrně velkým finančním příspěvkem na výstavbu sítě PR přispívá ČRK.

 

 

Grafický návrh, úprava a obsah všech stránek, není-li uvedeno jinak, copyright © 1998 Josef Cink. Všechna práva vyhrazena.