Kalamitní situace
Povodeň z přívalových srážek - Lažany, Ostrovce, Svojšín, Řebří, Valečkův Mlýn...
04.05.2001


Meteorologická situace:
Dne 4.5.2001 vrcholil příliv teplého vzduchu od jihu až jiho-východu, který začal poslední dubnový víkend. Přes západní Evropu Ostrovce na Tachovskuk nám postupovala zvlněná studená fronta, která v noci z 3. na 4.5. začala ovlivňovat počasí u nás. Za ní se k nám dostala studená vzduchová hmota, stále ještě dostatečně labilní pro vývoj kupovité oblačnosti, čemuž napomohly vhodné povětrnostní podmínky a orografie regionu. Při oslabení výstupních proudů, které udržovaly vodu a kroupy v oblačnosti, došlo k jejich uvolnění z bouřkového oblaku a při minimálním pohybu oblačnosti k jejich vypadání na relativně malém území tachovského regionu.

Mapování zasažené oblasti:
Kalamitní situací na tachovsku ze dne 4.5.01 byly zasaženy nejvíce lokality: Lažany, Ostrovce a Valečkův Mlýn. Od agronoma ZD Černošín se nám podařilo zjistit celkem detailní informace o průbehu bouřky. Přímo v prostorách ZD bylo naměřeno 65 mm srážek a ve stanici Řebří (u Svojšína) 72mm. Radarový snímek z inkriminovaného obdobíRychlost větru se pohybovala odhadem kolem 5-8 m/s.
Směr postupu bouřkové činnosti byl určen od obce Krásné údolí (cca 5km JV od Černošína) směrem na J okraj Vlčí hory, o kterou se jakoby zastavila (popis odpovídá rozboru radarových snímků, na kterých je znát velmi malý pohyb této bouřky). Ve směru postupu je v místě na porostu řepky znatelný pruh s omlácenými květy od krup.
Srážky, které spadly na JV straně Vlčí hory, splavili ornici z polí na úpatí a donesly ji až do obce Lažany, ve které jsou na domech a porostu zbytky trávy a zeminy do výše zhruba 1 m nad terénem.
Hůře dopadla obec Ostrovce, ležící při Dolském potoce, do kterého stékala voda ze srážek z J svahu Vlčí hory, tj. místa největších srážek. Potokem, který v době našeho pobytu měl zhruba 10 cm vody, se valilo bláto do výše 1,5 m a ničilo vše co mu stálo v cestě. Další škody nadělala voda přímo na korytě Dolského potoka a na porostech kolem něj. Před vtokem do Mže protéká Dolský potok chatovou oblastí, kde přívalová vlna "vzala" místní přístupovou komunikaci, podemlela břeh, čímž došlo k sesuvu půdy a zničila betonový můstek (viz. fotodokumentace).
Průběh bouřky byl udáván bez silnějších nárazů větru, s přívalovými srážkami a v jejím závěru se silným krupobytím. Kroupy do průměru 5 mm utvořily vrstvu cca 20-40 cm.
Kromě rozsáhlých materiálních škod si tato kalamitní situace na Tachovsku vyžádala bohužel také daň nejvyšší - lidský život.

Na této stránce se podíleli: J.Cink a V.Dvořák


Zasažená oblast: cca 35 km2
Srážky: Svojšín - 65mm, Řebří - 72mm, na Vlčí hoře podle radaru až do 150 mm
Doba trvání: cca 2.5 hod (17.00-19.30 SELČ)
Kulminační průtok: bude udáno po zpracování nivelačního měření

 

Animovaný družicový záznam

  

Grafický návrh, úprava a obsah všech stránek, není-li uvedeno jinak, copyright © 1998 Josef Cink. Všechna práva vyhrazena.