Anemometr

V létě 2003 jsem dokončil stavbu vlastního anemometru (přístroj na měření rychlosti větru).
Popsaný anemometr pracuje na jednoduchém analogovém principu s použitím buď ručičkové indikátoru případně převodníku MHB7106 a LCD displayem. Miskový anemometr obsahuje dva magnetické kontakty a magnet, který je umístěn ke hřídeli. Impulzy vznikající na kontaktech zpracujeme a vyhodnocujeme jejich četnost.

Popis činnosti:
Impulsy z magn.kontaktů zesílíme tranzistorem T2 a přivádíme na vstup monostabilního multivibrátoru IO1 - UCY74121. Na jeho výstupu dostáváme impulsy konstantní šířky. Kondenzátor C1 chrání vstup IO před náhodnými impulsy. Na výstupu IO stabilizujeme napětí diodami D1 a D2 (asi na 1,4V). Na integračním členu (R6,R7,C4 a vnitřní odpor měřidla) měříme napětí, které je přímo úměrné četnosti impulsů. Rezistory R8, R9, dioda D3 a kondenzátor C5 tvoří zdroj napětí, který kompenzuje log.0 na vstupu IO. Trimrem R9 nastavíme nulovou výchylku ručky měřidla v klidovém stavu.

Schema


pohled na celý komplet pohled na celý komplet Elekronika anemometru Anemometr po umístění        

Grafický návrh, úprava a obsah všech stránek, není-li uvedeno jinak, copyright © 1998 Josef Cink Všechna práva vyhrazena.