WEFAX

WEFAX- je velmi starý systém pro přenos černobílých analogových snímků standardním audiokanálem. Používá (sub-)nosnou 2400Hz, která je amplitudově modulována "video" signálem. Minimum modulace (černá) není nula, ale asi cca 5%, bílá potom cca 87%. Tento složený audiosignál se potom frekvenčně moduluje na hlavní nosnou např. 1691 GHz u METEOSATU. Po demodulaci přijímačem FM tedy dostaneme AM tón 2400Hz, který pak dále Snímek pořízený z orbitální družice NOAA-14zpracováváme.
Zdvih je u vysílání z METESATU +-9kHz, u NOAA potom +-17kHz. Systém vysílání meteorologických snímků, označovaný jako WEFAX, není kompatibilní se systémem FAX používaným na krátkých vlnách! U systému FAX se přenáší jasová informace změnou kmitočtu. U systému se přenáší změnou amplitudy (AM).

Přijímače
Běžné typy přijímačů pro úzkopásmovou FM v pásmu 145MHz se od přijímačů pro příjem meteosatelitů liší hlavně v šířce filtrů mezifrekvenčního zesilovače a případně ve smyčce AFC pro potlačení Dopplerova jevu. Pro zajištění kvalitního signálu doporučuji šířku 35 až 50kHz .
Ideální je aby byl přijímač schopen potlačit Dopplerův jev obvodem AFC. Pro příjem z geostacionárního satelitu stačí potom stávající přijímač doplnit o konvertor 1691 / 137MHz , no a vhodnou anténou.

Antény
Pro příjem vysílání snímků WEFAX z meteosatelitů je možné použít různé typy antén. Mezi nejpoužívanější antény pro pásmo 137MHz patří dipóly a Yagi, pro příjem v pásmu 1,7GHz potom Yagi a parabolické antény. Polární meteosatelity jsou stabilizovány rotací a vysílají pravotočivou kruhovou polarizací. Z toho plyne, že při použití klasické antény (GP,Yagi) můžete sice signál slyšet, avšak obsahuje velké množství šumu a úníků a je pro dekódování naprosto nepoužitelný. Nevěříte? Tak se přesvědčte, taky jsem to po stavbě přijímače chtěl otestovat na GPčko a zde je výsledný paskvil.
Nejjednodušší anténou pro příjem v pásmu 137MHz jsou zkřížené dipóly, umístěné nejlépe na střeše a sfázované pro pravotočivou kruhovou polarizaci (používám já a šlape to docela obstojně).
Snímek z geostacionárního meteosatelitu METEOSAT-7
Vhodné je doplnit anténu v závěrečné části stavby o předzesilovač.
Pro příjem satelitů METEOSAT můžete použít například parabolu, anténu Yagi, anténu SBF apod. Průměr parabolické antény doporučuje EUMETSAT minimálně 1,8m.

Výpočet polohy satelitů
Kdo si neumí spočítat má smůlu, toto téma by zabralo další vlastní pojednání. Snad v budoucnu se zde objeví možnost výpočtu jakéhokoliv satu.

Způsoby dekódování
Amplitudově modulovaný nf signál, který dostaneme na výstupu FM přijímače, se musí nejprve demodulovat. Následuje kvalitní filtr pro odstranění zbytku nosné. Jasový signál je potom možné zpracovat několika způsoby. Prvním je převod na digitální signál převodníkem AD. Tento signál se potom přivede přes paralelní nebo sériový port do počítadla. Rozlišení snímku závisí na kvalitě postdemodulač. Filtru, který odstraňuje zbytky nosné 2400Hz (tady se mi to podařilo celkem obstojně, viz. můj vlastní foto archiv).
Převodník AD postačí 8bitový, neboť snímky Meteosatu 5 jsou vysílány v 256 odstínech šedi a ze satelitů GOES na druhém kanále jen v 5bitovém rozlišení.
Jednodušším řešením je však převést amplitudovou modulaci na modulaci frekvenční. Maximální změně jasu potom odpovídá změna kmitočtu přibližně od 1500 do 2300Hz. Takto upravený signál je přiveden přes jednoduchý komparátor na sériový port počítače a dále zpracován programem. Jedná se z mého pohledu o řešení elegantní a jednodušší než s převodníkem AD, ovšem kvalita snímků nemusí být nejlepší. Pro první pokusy však takový interfejs bohatě vystačí.

Archiv mých snímků, které jsem přijal na svou přijímací sestavu.

Grafický návrh, úprava a obsah všech stránek, není-li uvedeno jinak, copyright © 1998 Josef Cink. Všechna práva vyhrazena.